1

ثبتنام دوره های طبی استاد منفرد

https://idpay.ir/009904354386/shop/181666
لینک ثبتنام دوره چهره شناسی(فقط تلگرام)
30 تومان

https://idpay.ir/009904354386/shop/181672
لینک ثبتنام دوره بیماری های زنان(فقط تلگرام)
۳۰تومان

https://idpay.ir/009904354386/shop/181669
لینک ثبتنام دوره اناتومی (فقط تلگرام)
۳۰تومان

https://idpay.ir/009904354386/shop/181675
لینک ثبتنام دوره عنبیه شناسی پیشرفته(فقط تلگرام)
۳۰تومان

https://idpay.ir/009904354386/shop/181681
لینک ثبتنام دوره علل علائم درمان بیماری ها(فقط تلگرام)

https://idpay.ir/009904354386/shop/181678
لینک ثبتنام دوره کاربرد و فروشندگی گیاهان دارویی(فقط تلگرام)

دوره ازمایش خوانی

این کارگاه در ۲۰ جلسه و با موضوع راهنمای کامل تفسیر انواع آزمایشات آماده شده است که به بتفسیر دقیق نتیجه آزمایش خون می‌پردازد.

این دوره شامل موضوعات زیر می باشد:
مقدمه
انواع آزمایشات
انواع آزمایشات خون
RBC – HCT – WBC – Hgb – Plt –
آزمایش گروه های خونی
آزمایش قند خون
آزمایش چربی خون
مقادیر کلسترول و تری گلیسرید خون
الکترولیتهای موجود در خون
پتاسیم:K – سدیم:Na
تست بررسی سدیمانتاسیون گلبول های قرمز (ESR)
CRP :
موارد افزایش ESR :
CBC :
RBC Index
تفسیر آزمایش خون
توضیحات: VLDL : – CHYLOMICRONES : – BILIRUBIN : – HBA1C :- RETIC: -PBS: -Diff: -G6PD:- BUN: -Cr: -AST : -ALT: -PRO : -MCH : -MCHC : -RDW: -Lym : -NEU: -CBC : -WBC: -RBC: -HGB: -PLT: -HCT : -MCV

تفسیر آزمایش کامل ادرار
الف)خصوصیات فیزیکی
علل کاهش وزن مخصوص ادرار
علل افزایش وزن مخصوص ادرار
ب) آزمایش شیمیایی ادرار
ج) بررسی سدیمان ادراری:
کیست های ادراری
کریستال ها
باکتری
قارچ
پارازیت ها

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.